Dùng bình tích áp để bổ sung lưu lượng cho máy bơm

Dùng bình tích áp để bổ sung lưu lượng cho máy bơm


Một vài hệ thống thủy lực cần một lượng lớn thể tích dầu trong thời gian ngắn; ví dụ cần di chuyển nhanh một xy lanh có kích thước lớn để kẹp đối tượng.

Trong lúc kẹp đối tượng, hệ thống hầu như không cần họăc cần rất ít lưu lượng. Như vậy, nếu hệ thống làm việc có thời gian ngừng dài thì bình tích áp có thể sử dụng để giảm kích thước của các thành phần thủy như như bơm, động cơ, bể dầu và van giới hạn áp suất.

Giá thành của bình tích áp sẽ được đền bù bằng việc giảm kích thước của các thành phần thủy lực, nhưng ưu điểm của việc dùng bình tích áp là chi phí vận hành sẽ giảm đi đáng kể.

Thời gian để thực hiện một chu kỳ là 12,5 s. Hành trình đi ra của xy lanh hệ thống cần tòan bộ năng lượng, trong khi hành trình đi về xy lanh cần lực rất nhỏ.

Vấn đề giảm kích thước của máy bơm và động cơ trở nên không thể nếu xy lanh làm việc liên tục. Tuy nhiên, thời gian chờ giữa các chu kỳ liên tiếp là 45 s, vì vậy kích thước của bơm và động cơ có thể giảm đến 70% nếu bình tích áp được sử dụng.


Hệ thống mới dùng bình tích áp để bổ sung lưu lượng cho máy bơm. Van phân phối trong trường hợp này vẫn giữ nguyên, lưu lượng làm việc của van là 454 l/ phút. Vì áp suất làm việc tối thiểu là 140 bar nên dầu phải được nén vào bình tích áp có áp suất cao hơn, vì vậy van giới hạn áp suất cài ở giá trị là 200 bar.

 Sau khi bổ sung bình tích  áp vào hệ thống, kích thước bơm giảm xuống với lưu lượng là 100 l/phút và kích thước động cơ giảm xuống với công suất là 40 HP.

Trong hệ thống này hai bơm được sử dụng. Một bơm có lưu lượng là 5 l/min, bơm còn lại có lưu lượng thay đổi với lưu lượng lớn nhất là 22 l/min. Bơm này được điều khiển theo chế độ cân bằng áp suất (xem chương 2). Công tắc áp suất được cài ở giá trị 190 bar. Khi áp suất của hệ thống đạt đến giá trị này, bơm có lưu lượng 22 l/min xả tải về bể chứa dầu. Bơm còn lại tiếp tục cấp dầu cho hệ thống để duy trì áp suất không đổi là 195 Bar với năng lượng thất thoát nhỏ nhất.

 

Dùng bình tích áp để bổ sung lưu lượng cho máy bơm


Dùng bình tích áp để bổ sung lưu lượng cho máy bơm

Các tin cùng chủ đề