Cách Tính Toán Bình Tích Áp - Bình Tích Áp Varem

Vâng! Để đạt hiệu quả tốt trong công việc cũng như lựa chọn được sản phẩm Bình tích áp Varem phù hợp thì vấn đề về tính toán bình tích áp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về cách tính toán bình tích áp.

Trước tiên để tính toán bình tích áp thì chúng ta phải xác định được sơ đồ bơm tăng áp:

1.Lưu lượng tính toán:

Q = 5,437  l/s = 19,57  m3/h( Chọn máy bơm 96500189 CRI 20-2 )

Cột áp tính toán        :  H = 20 m


Sơ đồ tính toán bình tích áp

      Tính toán bình tích áp - Sơ đồ tính toán

 

2.Lựa chọn các thông số để tính toán bình tích áp cho việc chọn bình tích áp phù hợp nhất.


Dựa vào biểu đồ bơm tăng áp ta chọn giá trị điểm cut-out , cut –in như sau:

Qcut-in = 25,5 m3/h

Hcut-in= 15m

Qcut-out = 4,27 m3/h

H cut-out = 27,5 m

Số lần khởi động và tắt bơm tăng áp trong 1 giờ : n=20 lần

Số lượng bơm : 1 cái

 

3. Tính toán bình tích áp:

 

Hệ số chênh lệch áp = Hcut-out + Hcut-in/ Hcut-out = (2,75+1) – (1,5+1) / (2,75+1) = 0,33

Lưu lượng trung bình = (Qcut-in + Qcut-out) / 2 = 14,885 m3/h = 4,13 l/s

Thời gian vận hành của bơm trong 1 chu kỳ = 3600 / ( 20x1) = 180s

Thời gian lưu trữ của bình tích áp = 20% x 180 = 36 (s)

Thể tích bình tích áp = 36 x 4,13 = 148,68 ( lít)

Thể tích thực tế bình tích áp = 148,68 / 0,26 = 571 ( lít)


Mong rằng với cách tính toán bình tính áp trên đây có thể giúp các bạn chọn được model bình tích áp hợp lý nhất! Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm bình tích áp xin truy cập  http://binhtichapvarem.vn/ hoặc liên hệ: 0473-0123-88 - 046-680-9165.

Chúc các bạn thành công!

 Các tin cùng chủ đề