Lịch sử thương hiệu Varem

1973: Nhà máy sản suất bình tích áp Varem đầu tiên được thành lập tại Bovolenta

1976: Bắt đầu việc sản suất các bình cho hệ thống lạnh và khuôn đúc cho các ruột bình áp lực

1980: Tiến hành xây dựng nhà máy thứ Hai tại Bovolenta

1988: Khởi đầu việc chế tạo ruột các bình tích áp

1991: Nhà máy hàn rotbot đầu tiên được khởi công xây dựng.

1992: Khánh thành nhà máy Limena, với chức năng tạo ra sản phẩm bình có dung tích kích cỡ lớn.


Cơ sở Varem tại Italy

Cơ sở Varem tại Italy


1993: Xây dựng nhà điều hành công ty tại Limena

1996: Bắt đầu việc sản suất các bình cho các hệ thống nóng

2000 - 2005: Tiến hành tự động hóa quy trình sản suất đối với nhà máy tại Limena

2009: Hoàn thành được quy trình tự động hóa với các dòng sản phẩm tại nhà máy ở Bovolenta

2012: Đưa ra các phương pháp sản xuất, tối ưu sản suất.


Đó là lịch sử của Varem ! Hiện nay thì Varem đã và đang vô cùng vững mạnh


Các tin cùng chủ đề